šūvis

šūvis
šūvis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinio (minos, granatos, kulkos) išsviedimas iš pabūklo, minosvaidžio, granatsvaidžio, šaulių ginklo vamzdžio; sviedžiamąją jėgą sukuria suslėgtos parako dujos, atsiradusios sprogstant (degant) šaunamajam užtaisui. Šūvio metu labai greitai (per tūkstantąsias arba šimtąsias sekundės dalis) vamzdyje susidaro dujos, pakyla temperatūra (iki 3 000–4 000 °C), slėgis (iki 40–500 MPa). Šūvis skirstomas į 4 periodus: nuo užtaiso užsidegimo iki sviedinio judėjimo pradžios; nuo sviedinio judėjimo pradžios iki užtaiso visiško sudegimo (pagr.); nuo užtaiso sudegimo iki sviedinio išlėkimo iš vamzdžio; parako dujų veikimas į sviedinį, išlėkus jam iš vamzdžio (poveikiminis periodas). Šiuos vyksmus vamzdyje tiria vidinė balistika. Sviediniui (kulkai) išsviesti iš vamzdžio ir suteikti jam pradinį greitį sunaudojama 25–35% užtaiso energijos, likusi energija sunaudojama antraeiliams darbams (judamųjų dalių atošliaužai, dinaminei atatrankos pusiausvyrai beatošliaužiuose pabūkluose ir granatsvaidžiuose, automatikos darbui automatiniuose ginkluose ir kt.) arba tiesiog prarandama. Paskui šaudmenį iš vamzdžio išsiveržia dujos ir liepsna, susidaro smūgio banga, kuri yra šūvio garso priežastis. Kartais atsitinka atsitiktiniai, netaiklūs, per ankstyvi, uždelstieji šūviai, atliekami bandomieji šūviai, artilerijoje praktikuojami pirmieji įsodinamieji šūviai, visuose šaunamuosiuose ginkluose – beliepsniai šūviai. atitikmenys: angl. discharge; shot rus. выстрел

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • suvis — sùvis, suvi̇̀s prv. Brólis sùvis, suvi̇̀s kitóks žmogùs po tõs keliõnės pasidãrė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • suvis — sùvis, suvi̇̀s prv. Brólis sùvis, suvi̇̀s kitóks žmogùs po tõs keliõnės pasidãrė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šūvis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vienas iššovimas iš ginklo. atitikmenys: angl. discharge; shot rus. выстрел …   Artilerijos terminų žodynas

  • šūvis — šū̃vis sm. (2) K, Š, Rtr, KŽ 1. R, MŽ, LL296 iššovimas, šovimo garsas: Šautuvo, pistoleto, patrankos šū̃vis DŽ1. Kilpinio šūvis N. Garbės, sveikinamasis šū̃vis NdŽ. Jis paukštį nušovė šūviu lake, t. y. belekantį J. Šūviai rikošetu sp. Nugriaudėjo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvis — sùvis adv. Š, DŽ, NdŽ, KŽ, suvìs NdŽ, KŽ, DūnŽ; Rtr žr. su visu: Sukiuręs – sùvis silpnas, ligotas JII139. Stogas suvìs prakiuręs Šk. Tep nusigyvenę, kad sùvis nieko neturi Dkš. Mažai sùvis lijo Lb. Sùvis negaliu valgyt riebulų Šlčn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šūvis — šū̃vis dkt. Šáutuvo, pistolèto, patránkos šū̃vis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atsitiktinis šūvis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Paleistas be komandos (įsakymo) netyčinis šūvis. Toks šūvis gali turėti neigiamų (kartais ir nepataisomų) padarinių, pvz., netyčia paleistas šūvis iš šaulių ginklo sužeidžia arba nukauna žmogų. atitikmenys:… …   Artilerijos terminų žodynas

  • bandomasis šūvis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šūvis ginklo taiklumui ar kt. charakteristikoms nustatyti. Tai t. p. gali būti šūviai bandant ginklą arba šaudmenis. atitikmenys: angl. proof shot rus. пробный выстрел …   Artilerijos terminų žodynas

  • beliepsnis šūvis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šūvis, kurio metu iš vamzdžio pliūpteli daug mažiau liepsnos, negu tai būna paprasto šūvio metu. Didelio ir vidutinio kalibro pabūkluose tai pasiekiama į šaunamąjį užtaisą pridėjus liepsną slopinančių priedų… …   Artilerijos terminų žodynas

  • delstinis šūvis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šūvis, kai šaunamasis užtaisas dega lėčiau negu normaliomis (standartinėmis) sąlygomis. Dėl sudrėkusio parako, sugedusių padegamųjų įtaisų ir kt. priežasčių gali degti iki kelių minučių. Per anksti atsklęsta… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”